ივანიშვლმა გვითხრა, რომ ამკვიდრებს საბჭოთა დიქტატურას ქვეყანაში, აირჩია ძალადობა – თინა ბოკუჩავა | 23.02.2021