როგორც იმოქმედებს ხელისუფლება, ისეთი იქნება პასუხი – ირაკლი აბესძე ნიკა მელიას საქმეზე | 17.02.2021