ეს კინო ნანახი გვაქვს ზუსტად იგივე საქმეზე, ვნახოთ, რამდენად ეყოფათ გამბედაობა – მელიას საქმე | 16.02.2021