„არავინ არანაირ პოსტს არ ტოვებს. გიორგი გახარია ხელმძღვანელბს საქართველოს მთავრობას | 11.02.2021