ჩემ ხელში გაიარა ასობით გამოჯანმრთელებულმა და ასობით გაუბედურებულმა ოჯახმა – სოფო ჯაფარიძე | ფრაგმენტი 3 | 09.02.2021