დაბინძურების, ჩაშვების, განადგურების მექანიზმი მუშაობს. ეს აპათიაც გაივლის – გია ბუღაძე | ფრაგმენტი 3 | 05.02.2021