რა უნდა მოეცათ ჩემთვის ან ალეკოსთვის, რომ გვიღირდეს ასეთი ტალახის ნიაღვარი? – ლევან იოსელიანი | ფრაგმენტი 2 | 04.02.2021