„გაუგებარია, როცა პარლამენტი ქმნის კომისიას, რომელიმაც თავისივე თავის დანაშაული უნდა გამოიძიოს“