თვითნებურად გახსნის შემთხვევაში, რესტორნები დაჯარიმდებიან | 03.02.2021