დავა გარეჯზე – პოლიტიკური და სახელმწიფოებრივი ასპექტები – ლადო მირიანაშვილი, თენგიზ გორდეზიანი | ფრაგმენტი 1 | 01.02.2021