არათანმიმდევრულობა, არასისტემურობა, არაკონცეპტუალობა იყო და რჩება ჩვენი პანდემიის მარვის სახედ – სერგო ჩიხლაძე, ვახტანგ კალოიანი, დავით მესხიშვილი | ფრაგმენტი 3 | 21.01.2021