ის, ვინც ფეხს შედგამს პარლამენტში, წყვეტს არსებობას, როგორც ოპოზიციონერი და წევრიანდება ოცნებაში – ლევან თარხნიშვილი | 19.01.2021