ბიძინამ პაკაო, წავიდეს თავისი შლეიფიანად! დააქცია ქვეყანა, და ხელი დაგვიქნია – ნინო ბურჯანაძე | ფრაგმენტი 1 | 15.01.2021