ივანიშვილმა ყველა მიაყენა კედელთან, მე ვარ საუკეთესო და მეც მივდივარო – პაატა ზაქარეიშვილი | ფრაგმენტი 1 | 11.01.2021