აკრძალული საქმიანობის გამო 6000-ზე მეტ ობიექტს საქმიანობა შეუჩერდა, 36 კი დაჯარიმდა | 28.12.2020