ჩვენში ისევ საბჭოთა მემკვიდრეობაა. დეგრადირებულია პოლიტიკურ კლასი – პაატა ზაქარეიშვილი | ფრაგმენტი 2 | 25.12.2020