კალაძის განცხადებები მთავრობის სხდომაზე მერიაში | 23.12.2020