შეგვიძლია მხოლოდ ვიმკითხაოთ, ხელისუფლებამ გამოუვალ მდგომარეობაში ჩიგდიო თავი – გიორგი კავკასიძე | ფრაგმენტი 3 | 22.12.2020