მასობრივი მოხმარების პურზე ფასი არ გაიზრდება | 22.12.2020