ხმაური პარლამენტთან – ანა დოლიძემ რკინის ჯებირზე სტატუსშეჩერებული სტუდენტების სიის გამოკვრა სცადა | 18.12.2020