პროკურატურა თამარ ბაჩალიაშვილის თვითმკვლელობის დაგეგმვისა რეკონსტრუირებულ მასალას აქვეყნებს | 17.12.2020