აფრიკის დასახლებაში მაცხოვრებლების მოთხოვნა – უსახლკაროდ დარჩენილები სამგორის გამგეობასთან | 16.12.2020