ჟვანიამ ერტპარტიულ პარლამენტს დეპუტატების უფლებამოსილების ცნობის დოკუმენტაცია წარუდგნა | 11.12.2020