შეზღუდვებმა თავისი შედეგი მოგვცა და სტაბილიზაცია არის – პაატა იმნაძე | 10.12.2020