საქართველო 100 ათას მოსახლეზე ინფიცირების მაჩვენებლით მსოფლიოში ისევ პირველ ადგილზეა | 10.12.2020