გამაფრთხილებელი წერილი ხელისუფლებას და აქცია კასკადური ჰესების მშენებლობის წინააღმდეგ | 10.12.2020