ოპოზიციის პრიპოტესტი – ცესკომ არჩევნების შემაჯამებელი ოქმი გამოსცა | 03.12.2020