ოპოზიცია მოქმედების საერთო სტრატეგიაზე საბოლოოდ შეთანხმდა | 03.12.2020