დაუგეგმაობა და არაფრის არცოდნა ყველაზე მძიმე გადასატანია, ისიც არ ვიცით, რა მოხდება ხვალ – ლევან ყარალაშვილი, შალვა ალავერდაშვილი | ფრაგმენტი 4 | 01.12.2020