ბიძინა არის ვაჭარი, ჯიბგირთან არ შეიძლება მოლაპარაკება – მურმან დუმბაძე | ფრაგმენტი 2 | 01.12.2020