„შეზღუდვები, რომლებიც გამკაცრდება, ბიზნესის ინტერესების გათვალისწინებით დაბალანსებული იქნება“ | 25.11.2020