შეზღუდვებს აზრი მაშინ აქვს, თუ ერთ მთლიან პაკეტშია და ვდგამთ შესაბამის ნაბიჯებს – კალოიანი | ფრაგმენტი 4 | 24.11.2020