გადავლახეთ წითელი ხაზი, ერთი კი არა, რამდენიმე. სასწრაფოდ გადასადგმელია ნაბიჯები – გიორგი ფხაკაძე | ფრაგმენტი 2 | 24.11.2020