მიკროსაფინანსო ორგანიზაციაზე თავდამსხმელი დაკავებულია | 20.11.2020