ჯერჯერობით ოპოზიცია ერთიანია, ერთიანი პოზიციით არის წარმოგენილი მოლაპარაკების მაგიდასთან – ზურაბ ჯაფარიძე | 16.11.2020