პასუხისმგებლობას ხელისუფლება ვერ გაექცევა. შეუძლებელია ასე გააგრძელო მართვა – ზურაბ ჯაფარიძე | ფრაგმენტი 2 | 16.11.2020