„წერტილოვანი შეზღუდვები დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ შევასრულებთ წესებს“ | 09.11.2020