სამწუხაროდ, კანონი სეზონურ თავისებურებებს არ ითვალისწინებს – პაატა იმნაძე | 09.11.2020