“ოცნება” დამთავრებულია, ნუ მისცემთ საშუალებას, გამოგიყენონ როგორც საკარუსელე შავი მასალა – მურთაზ ზოდელავა | 28.10.2020