შეჩერდეს სესხების პროცენტის დარიცხვა, ფორსმაჟორია ქვეყანაში – ნინო ბურჯანაძე | ფრაგმენტი 2 | 23.10.2020