„ვითარება უკვე საგანგაშოა, ვართ უდიდესი რისკის წინაშე, მთავრობას არაფერზე პასუხი არ აქვს“ | 15.10.2020