პარკად გადაქცეული სასაფლაოს ამბავი. ეს საბურთალოა! ალეკო ელისაშვილის ტური წითელ ბაღში | 11.10.2020