ივანიშვილის განცხადებებიც და ქმედებებიც მეტყველებს ერთადერთზე, მის შიშზე – ელენე ხოშტარია | 09.10.2020