ასე მოქმედი ხელისუფლება არ შეიძლება დავტოვოთ კვლავ ძალაუფლებაში – ოთარ კახიძე ჯარმებზე | 09.10.2020