ქვეყანა, სადაც ერთი პირი მართავს და განკარგავს, ვერ დადგება ეკონომიურად ფეხზე – ნინო ბურჯანაძე | 07.10.2020