როდესაც მიჯნავ იპოდრომის ტერიტორიას, იტოვებ 8 ჰექტარს საკუთრებაში, რას ეძახი დაბრუნებას? – ირაკლი აბესაძე | 06.10.2020