აქეთ ერთი ფალავანია, იქით მეორე, ან ერთი მოერევა, ან – მეორე – არადა, არ არის ასე – გიორგი მარგველაშვილი | ფრაგმენტი 1 | 06.10.2020