რუსეთის კაბინეტებში იწერებოდა სცენარი – დაყავი და იბატონე – ზურაბ ბატიაშვილი [ფრაგმენტი 1 | 30.09.2020]