ცვლილებების, საფუძვლიანი, ფუნდამენტური ცვლილებების მომხრე ვარ, რადიკალურის – არა – აკაკი ასათიანი [ფრაგმენტი 2 | 29.09.2020]