ასეთი პრეცედენტი, რაც ახლა ხდება, საქართელოში არ ყოფილა – მიხეილ რამიშვილი (23.09.2020)